Krajské státní zastupitelství v Brně dne 4.4. 2016 č.j. 1 KZN 1922/2015-56