Krajské státní zastupitelství dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 potvrzuje, že doložené porušení zákona nebylo NS projednáváno a předchozí tvrzení KSZ Brno jsou nepravdiváCannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucKSZ Brno

OSZ Prostějov

Kontext zákonného požadavku:

Dne 29.2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207 podezřelá pachatelka zločinů proti lidskosti st. zástupkyně Bártlíková uvedla, že nepovolí obnovu 3 konfiskace Ospělově v roce 2011, protože šlo o trestný čin, aniž byl doložen ve spisu jediný důkaz o páchání trestního činu dle §§ 28 a 31 Trestního zákoníku vylučujícího trestnost skutku. V souladu se zákonem o informacích vás k Bílé sobotě a 8 výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék a zprovoznění www.konopijelek.cz na Velký pátek žádám, doložte důkazy, zda a jak se OSZ Prostějov a KSZ Brno a Ústavní soud ČR vyrovnal s těmito důkazy ve spisu, že
1. státní zástupkyně Bártlíková se spolupachateli na OS Prostějov a KS Brno rozhodnutím o konfiskaci spáchala zločiny dle §§ 401 a 149 TZ  ve čtvrtém odstavci doložené i soudním znalcem Matlachem a zakázané spolupachatelkou Kezniklovou vyšetřovat.
2. Že policie změřila na obsah THC alespoň 1 rostlinu konopí dle zákonné definice vzorku konopí a naměřila nad limit v celém objemu rostliny konopí u více než 5 rostlin konopí – viz §§ 289 TZ a vládní nařízení 455/2009 Sb. s přílohou dva (5 kytek) a 1. A. 1. definující konopí povolení pěstovat bez oznámení od 20. 4. 2004 do 100 m2 dle § 29 ZoNL, anebo alespoň jednou ze zákonných definic konopí dle § 2 ZoNL, anebo alespoň dle definice unijní normy (60x30 ks vrcholíků atd.)
3. Že tvrzení KS Brno a NS a ÚS z prvního trestního řízení, že konopí je prekurzor, je doloženo důkazem k porušení unijního práva Viz důkazy justičně exekutivní korupce stručně s čísly jednacími policie a MZ ČR k prekurzoru a unijnímu právu http://openroyalacademy.blogspot.com/
26. března 2016           Dušan Dvořák, MMCA