Krajské státní zastupitelství v Olomouci dne 5.4.2016 č.j. 2KZN 3023/2016-14

xx

xx

xx