Kárný podnět zřizovatelů, supervizora a právního zástupce zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, viz přílohy (5 nevládních organizací), na předsedy OS v Prostějově a MS v Brně za vědomě nezákonné jednání ve spolupachatelství s MSZ v Brně a OSZ v Prostějově, kde z "loajality"  podání nešetří a činí vědomě nezákonná rozhodnutí a společně jednají v součinnosti ke své obraně předchozích (možná také vlastních) nezákonných rozhodnutí 
Viz podklady pro rozhodnutí předsedy KS v Brně č.j. 

Fakta - odůvodnění 

1. Z podnětu podavatelů bylo podáno další trestní oznámení dne 14. 5.2016 (viz titulní strana na http://pravnistat.blogspot.cz/) na níže uvedené důvodně podezřelé osoby,  zástupce justice a exekutivy . 

2. Podnět opět jako vždy odmítlo šetřit UOOZ s novým názvem. 
Nečinnému VSZ v Praze to 2x v roce 2016 přikázalo NSZ vyšetřit u MSZ v Brně. Na MSZ (jako všude na OS a KS a VSZ vždy od roku 2009 ), označili podněty za nedůvodné, když bylo doloženo, že jednám státu byli z nedbalosto a vědomě zabiti a zmrzačeni lidé, což je doloženo lékaři i znalcem. Od července do prosince to MSZ dvakrát předalo VSZ Praha šetřit, na MSZ  jen napsali nedůvodné a podruhé napsali, že nevědí, kdo jim to píše někdy v prosinci. Na MSZ jednají vědomě jako podvodníci protože je po celé republice hlavouni pokryjí a doufejme, že ne všude. 

2. MSZ z příkazu VSZ v Praze (2x v roce 2016) má šetřit hlavouny, OSZ jako pachatel má z příkazu VSZ v Olomouci (2x v roce 2016) zase šetřit sám sebe, viz rozhodnutí pachatelů na OSZ a spolupachatelů  na KSZ v Brně v archivu korupce a kartelu na  

3. (Nešetřené) trestní podněty od roku 2010 jsou  archivované pro veřejnost na a na cons je souhrně doložen celý korupční kartel v rozhodnutích nejen těchto tří níže uvedených hlavounů. 

4. Protože uvedení hlavouni odmítají podat kárné podněty (přes 100 občanů v roce 2016) na zkorumpované soudce a státní státní zástupce lživě tvrdící, že konopí je prekurzor, aby věc neřešil Soudní dvůr (o prekurzorech rozhodují členské země), byl 14.5.2016 na ně podán trestní podnět za podporu organizovanému zločinu a vědomé porušování čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech, kterou od 10.10.2016 již 10x odmítl ESLP projednat bez odůvodnění, poslední úsměvné rozhodnutí o údajně nekompletním spisu k ústavní stížnosti (doložka, kdy bylo doručeno, nikdy nebyla ESLP žádána, navíc za situace zkonfiskovávání PC s důkazy dne 17.10.2016, což  ESLP z podání dne 17-listopadu 2016 věděl, jako je doloženo na 


existuje nepatrná možnost, 

Od 26.7.2016 (tzn. 3 týdny po podání) byla u MS v Brně zahájena řízení  sp. zn. 22 Nc 904/2016 o  omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského. Pod sp. zn. 24 Nc 909/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. Pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. 

OS Prostějov doručil dne 22.12.2016 rozhodnutí KS v Brně ze dne 20.10.2016 k udělení pokuty, kterou NS v roce 2012 zakázal udělit

Krajský soud v Brně dne 7.12. 2016 rozhodl odmítavě ve věci žaloby Dušana Dvořáka na správní orgán kvůli THC v krvi najdete zde  Krajský soud v Brně dne 7.12. 2016 rozhodl ve věci žaloby na Dušana Dvořáka následovně ZDE 

xxx