Rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 11.4.2016 č.j. ZT 397/2015-86
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Krajské stání zastupitelství v Brně
Prostřednictvím
Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Věc: Žádost o přezkum rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 11.4.2016 č.j. ZT 397/2015-86 a ze dne 29.2. 2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207

1)    V uvedených rozhodnutí označení podezřelí pachatelé závažných zločinů Černík a Bártlíková uvedli, že a) není důvodné znalecky zkoumat spáchání uvedených zločinů (od roku 2009 opakovaně) a že b) není důvodná obnova řízení třetí konfiskace v roce 2011, i přes doložené skutečnosti ve spisu. 
2)    Jako jeden z poškozených tímto žádám, aby nezákonná rozhodnutí OSZ Prostějov byla prošetřena, neboť KSZ Brno dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 potvrdilo, že doložené porušení zákona nebylo nikdy NS projednáváno a předchozí tvrzení KSZ Brno při přezkumech jsou vědomě  nepravdivá – viz přílohy adresované dne 14.4.2016 KSZ Brno a  VSZ Olomouc a rozhodnutí KSZ Brno č.j. SIN 16/2016 a OS Prostějov SI 3/2012 a Ministerstva vnitra ze dne 11.4.2016 č.j. MV -52891-2/KM-2016 a doložené důkazy netrestnosti v příloze v jednání poškozeného přijaté podatelnou OSZ dne 13. a 14.4.2016 (MZ, NS, Policie ČR k nepravdě, že konopí je prekurzor a že policie měří THC v souladu se zákonem) 
3)    S ohledem na letité krytí pachatelů ze strany KSZ Brno je žádáno, aby o věci rozhodovalo VSZ Olomouc. 

Dne 14.4.2016                         Dušan Dvořák, MMCA

Okresní státní zastupitelství v Prostějově
Vaše podání ve věci "Re: Naléhavé" s evidenčním číslem 24734bdb-39c8-4f9c-8e0a-5dc876001560 a s běžným číslem 1436/2016 bylo doručeno dne 13.04.2016 23:47:41. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 4

Vaše podání ve věci "Re: Naléhavé" s evidenčním číslem 8679e443-cfa7-4f1d-aedc-b18970113b9e a s běžným číslem 1437/2016 bylo doručeno dne 14.04.2016 00:05:53.  Bylo podáno elektronicky e-mailem.  Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 9