Policie ČR oslovila 16.2.2016 neexistující znalecký ústav psychiatrie FN Hradec Králové profesora přednosty primáře znalce a doloženého podvodníka MUDr. Vladimíra Hosáka označujícího pěstování konopí za chorobný blud na znalce MUDr. Jiřího Švarce a MUDr. Dagmar Přikrylovou, kteří dokládají opak. Doložen rovněž nepoćtivý průhledný a uhybný manévr policie po doložení podvodů znalce Hosáka a jmenování jeho pracoviště znaleckým ústavem.