KSZ Brno dne 1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 k stížnosti na obvinění 2014 a 2015 a nevypořádání se s doloženými skutečnostmi a odmítání těchto skutečností jako nových OSZ Prostějov dne 29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207