KSZ Olomouc dne 19.2.2016 č.j. 2 KZN 3023-2016-10 rovněž zakazuje věc šetřit a označuje stížnost za nedůvodnou