Krajské státní zastupitelství v BrněDušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Věc: žádost o informace/stanovisko


1)    KSZ Brno si dne 9. 12. 2015 pod sp. zn 1 KZZ 10/2014 u OS Prostějov vyžádalo spis sp. zn. 2 T 104/2010 – první obvinění a konfiskace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure).
2)    Sdělte, z jakého důvodu a na základě čího podnětu si uvedený spis KSZ Brno u OS Prostějov zapůjčilo. Označte iniciátora šetření, číslo jednací a datum, na základě které spis už potřetí prošetřujete. Viz první ústavní stížnost ze dne 23. 2. 2012 – první obvinění a konfiskace na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ - všechny stížnosti odmítnuty projednat, stejně tak ESLP!


3)    NSZ Brno dne 21. 1. 2016 pod sp. zn. 21.1.2016 č. j. 6 NZN 1004/2016 předalo  VSZ Olomouc trestní podnět k prošetření a VSZ Olomouc jej dne 26. 1. pod sp. č.j. 1 VZN 702/2013 předalo KSZ Brno k prošetření. V daném trestním podnětu bylo a) doloženo opětovně nepravdivé sdělení KSZ Brno uváděné od roku 2010 (12. 11. 2015 sp. zn. 1 KZN 1922/-28), že prostějovští státní zástupci a soudci konfiskací majetků výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) nespáchali zločiny dle § 149 a § 401 trestního zákoníku, b) dále další nepravdivé sdělení, že uvedené zločiny soudců a státních zástupců údajně prošetřil Nejvyšší soud v řízeních sp. zn. 8 Tdo 1231 /2011 a 11 Tdo 181/20, což nebylo pravdou a neexistuje pro to jediný důkaz (23. 11. 2015 sp. zn. SIN 40/2015), c) jak ze strany OSZ, tak ze strany KSZ nepovolili prošetření obnovy třetí konfiskace z roku 2011 i přes doložené nové skutečnosti a důkazy (notifikace výroby konopí jako léku u Evropské komise č. 2012/329/CZ, posudek MUDr. Jiřího Švarce č.j. 750 ze dne 8.4.2015 vylučující bludy, paranoiu, schizofrenii apod. nesmysly zkorumpovaných soudních znalců, sp. zn. uvedena v souhrnném rozhodnutí KSZ Brno ze dne 30. 11. 2015 SIN 42/2015 společně se sp.zn. dalších nezákonných rozhodnutí KSZ v letech 2010 - 2015, že nejde o trestné činy bez vyvrácení důkazů), d) ze strany KSZ opětovně ignorovali vědomě nezákonné rozhodnutí vedoucí OSZ Prostějov k pátému obvinění vedoucího výzkumu (OSZ Prostějov sp.zn. ZN 2066/2014 – 174 ze dne 9.12.2015). Vše výše uvedené je podrobně a v souvislostech doloženo v páté ústavní stížnosti a zejména šestém dodatku ze dne 22. 1. 2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/
4)    Sdělte I) pod jakými sp. zn. nezákonné jednání uvedené v bodech a – d šetříte, II. pokud jste některý z bodů a – d předali k šetření jinému SZ či policii, toto sdělte a označte šetřící útvar a sp.zn, pod kterou jste podnět předali k šetření a datum, kdy jste tak učinili, III. pokud jste některý z bodů a – d již vyhodnotili a uzavřeli šetření, tento označte sdělte výsledek.  

Dne 28. ledna 2016                                     Dušan Dvořák, MMCA, v.r.