KSZ Brno dne 30. ledna 2016 žádost o informace, na vědomí předseda NSZ Brno (č.j. 6 NZN 1004/2016)

KSZ Brno/NSZ Brno


Vážená paní,vážený pane

Dne 13.listopadu 2012 jsem podal níže uvedenou stížnost na vedoucí OSZ Prostějov JUDr. Naděždu Kezniklovou, v letošním a lońském roce také a opakovaně. Viz stížnost předsedovi NSZ Brno http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a stížnost ministru spravedlnosti http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/ z 28. ledna 2016

Zašlete prosím kopii Vašeho rozhodnutí ke stížnosti na nezákonné jednání uvedené státní zástupkyně ze dne 13.listopadu 2012. 

Podání uvedeno v příloze
Děkuji a jsem s pozdravem 

Dne 30.1.2016

Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Dne 13. listopadu 2012 21:54 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Okresní státní zastupitelství v Prostějově a Krajské státní zastupitelství v Brně a Okresní soud v Prostějově ke sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011

Věc: stížnost na průtahy řízení JUDr. Naděždy Kezniklové, vedoucí OSZ Prostějov při šetření činnosti prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka

Odůvodnění: Od jara 2012 podáváme důkazy a žádáme šetřit jednání prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, v důsledku jehož jednání (se souhlasem vedení OSZ) byly zabity a zmrzačeny tisíce občanů naprosto nezákonnou kriminalizací výzkumu „Konopí je lék“ a opakovanou konfiskací léčivého konopí v Ospělově (celkem od roku 2009 - 2012 přes 666 kilogramů).

Po opakovaných stížnostech však dne 13.listopadu 2012 přišlo Dušanu Dvořákovi, MMCA vyjádření vedoucí prostějovské státní zástupkyně JUDr. Naděždy Kezniklové nikoliv však ve věci jednání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, ale ve věci již opakovaně sdělené OSZ Prostějov, která se týká údajně naprosté zákonnosti jednání bývalého prostějovského policejního ředitele JUDr. Riedigera, který podle JUDr. Naděždy Kezniklové může v souladu se zákonem veřejně pomlouvat a lhát v médiích, že zakladatel cannabisterapie a odborný garant mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ a podavatel této stížnosti pěstoval v Ospělově konopí na marihuanu a tuto prodával a …. nemá dostávat žádné fešácké kriminály.

Státní zástupkyně JUDr. Naděžda Kezniklová vlastně sdělila, že když je prostějovský exšéf policajtů sprostý a hloupý lhář sedmilhář a ona taky, jak bylo KSZ Brno doloženo, může zcela beztrestně veřejně šířit lži a bludy o léčbě konopím a dokonce i šířit poplašné zprávy ohrožující zdraví mládeže i rodičů, že marihuana je startovací droga, když je to právě alkohol a cigarety, což opakovaně prokázaly studie na celém světě!

Jak jsem již doložil 12.11.2012 OS a OSZ v Prostějově s oscanovanými přílohami od policie, Krajské policejní ředitelství Olomouckého kraje konečně alespoň nepřímo přiznalo 1.11.2012 (odmítlo se vyjádřit), že policie měřila THC (nejen) v našem ospělovském konopí v rozporu se zákonem a uměle tak policie se souhlasem OSZ Prostějov navyšovala obsah THC nad zákonnou mez. Stížnost v této věci na hrubé porušení zákona policií při měření THC v konopí vyhodnotil v roce 2010 státní zástupce Mgr. Ivo Černík jako nedůvodnou, i když věděl, že lže a policie porušila zákon, viděl, kolika stovkám občanů i nevratně ublížil z předchozího soudního řízení a konfiskace ospělovského konopí (opět a nejen v roce 2010), podaných odborných důkazů, kasuistik, referencí na Dušana Dvořáka a veřejné debaty o léčbě konopím v parlamentu i v médiích!

Přestože neuměl státní zástupce Mgr. Ivo Černík vysvětlit - za mlčení prostějovského a brněnského soudu -, kam při prvním zásahu v Ospělově v roce 2009 zmizelo do podání žaloby v dubnu 2010 (po ocenění Dušana Dvořáka vládou za vzdělávání v léčbě konopím) skoro 300 kilo konopí z výzkumnické farmy z Ospělova a každý vzdělaný člověk ví, že léčivé konopí není marihuana, ale státní zástupce Mgr. Ivo Černík vydával léčivé konopí s bagatelním obsahem THC za marihuanu, kterou sám kouřil a aby mohl dělat „sedmilháře Riedigera“, schvaloval nezákonný postup měření THC v konopí policií a záměrně uměle tak nezákonně navyšoval objem přepočteného množství THC v ospělovském konopí nad zákonnou mez a v důsledku toho nezákonně kriminalizoval, mrzačel a zneuctíval občany se souhlasem celého OSZ Prostějov včetně jeho předsedkyně JUDr. Naděždy Kezniklové!

Vedoucí OSZ Prostějov naprosto bagatelizovala nezákonné jednání Mgr. Ivo Černíka a doložitelně a důkazně vědomě lhala policejnímu prezidiu v roce 2011, což jsem doložil na důkazech KSZ Brno, že Mgr. Ivo Černík svým jednáním vůči vedoucímu výzkumu „Konopí je lék“ údajně neporušil zákon (porušil, což potvrdil Nejvyšší soud v roce 2012), že údajně nedošlo na škodách na občanech (došlo a enormních a fatálních, doložen dopis soudního znalce a text žádosti o policejní prošetření, resp. příloha v roce 2011 před přípsem od policejního prezida!), že údajně nedošlo k záhadnému úbytku konopí z 310 kg na 25 kg z cca údajně jen necelých 800 většinou dvoumetrových rostlin konopí (není třeba šetřit, napsala JUDr. Kezniklová policejnímu prezidiu), což zcela odporuje realitě a váze rostliny konopí a váze zelené sušiny konopí (všechny policejní a soudní orgány toto zakázaly vyšetřit včetně zákazu vedoucí OSZ Prostějov!)

KSZ Brno toto výše uvedené jednání JUDr. Kezniklové dosud vyšetřuje a doufám, že již OSZ Prostějov vydalo KSZ Brno k věci opakovaně marně žádané materiály, jak mi KSZ Brno napsalo před měsícem. Jen na okraj dodávám, že se souhlasem OSZ Prostějov byl prostějovské policii zakázán vyšetřovací pokus dle trestního řádu k měření THC v naprosto legálním konopí v Ospělově, který by tuto věc doložil na důlkazech.

Nerozumím tomu, jak může v údajně demokratické zemi nadřízená státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, která ho doložitelně a důkazně opakovaně kryje v páchání zločinů proti lidskosti, dodnes neodpovědět na žádost o prošetření jednání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka a dodnes neodpovědět na opakované stížnosti v této věci a místo toho nejen na kauze „sedmilhář Riediger“ dokládá, jak jako předsedkyně OSZ umí křivit zákony podle dresu jako za komančů!   

Očekávám, že státní zastupitelství neovládají zločinecké struktury!

Proti jednání JUDr. Naděždy Kezniklové při šetření jednání Mgr. Ivo Černíka podávám stížnost na enormní průtahy v řízení!


S přáním hezkých podzimních dnů

Dne 13.listopadu 2012 k vyřízení podal a odpověď, jak bylo s stížností naloženo, očelává

Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc