KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ již 5 let kryje pachatele zločinů PROTI LIDSKOSTI z Okresního státního zastupitelství a soudu v Prostějově.  • KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č.j. SIN 42/2015 : Vědomě nepravdivé rozhodnutí KSZ s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící (najdete ZDE), že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny uvedená usnesení NS řešila, což vyvrací první a pátá ústavní stížnost č.j. II. ÚS 664/12 a č.j. II. ÚS 3196/15 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ Uvedená usnesení Nejvyššího soudu najdeme na http://www.nsoud.cz/  Dodejme, že na http://dukazy.blogspot.com/ najdeme rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8, v němž je doloženo, že OSZ Olomouc stejně jako (stěžovaná) Policie ČR v Olomouci dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílá poškozené za státem placenými pachateli zločinů v Prostějově  •   KSZ Brno dne 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28: Pětiletý zákaz vyšetřovat důkazy doložené zločiny proti lidskosti spáchané od roku 2009 -2015 konfiskacemi výzkumnické farmy konopí v Ospělově (viz dokládaných lékaři (viz http://soudniznalec.blogspot.com/) a dne 11. 5. 2011 i soudním znalcem z oboru soudního lékařství (viz http://octr-prostejov.blogspot.com/) vědomě nezákonným jednáním prostějovských soudců a státních zástupců byl 12.11.2015 korunován dalším lživým prohlášením KSZ Brno, že spáchané zločiny proti lidskosti rozhodoval a věc projednal Nejvyšší soud (rozhodnutí NS nebylo označeno). Najdete ZDE 
  •  KSZ Brno dne 20.11. 2015 č. j. 2 KZN 1120/2015-8: Pětiletý zákaz střediskové obce Ludmírov (okres Prostějov) k povolení vstupu do obecní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům spojeným s výzkumem Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí obecním úřadem ve správním řízení (že o kapli rozhoduje římskokatolická církev a zákaz schválilo zastupitelstvo obce) a vědomé poškozování práv občanů není ani dozorovým Krajským státním zastupitelstvím v Brně seznáno přestupkem, ani trestným činem odpovědné osoby obce i přes důkazy škod na právech žadatelů o zpřístupnění kaple. Najdete ZDE 
-------------------------------------------------------------------------


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo spravedlnosti

Věc: Odvolání a žádost o prošetření vědomého porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č. j. SIN 42/2015,viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Odůvodnění: Jde o vědomě nepravdivé rozhodnutí vydané rozporu s §21 přestupkového zákona KSZ Brno s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící, že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců uvedená usnesení NS řešila, což zcela jednoznačně vyvrací první a pátá ústavní stížnost č.j. II. ÚS 664/12 a č.j. II. ÚS 3196/15 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ napadající uvedená usnesení NS. Uvedená usnesení NS najdeme na http://www.nsoud.cz/  Dodejme, že na http://dukazy.blogspot.com/ najdeme rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8, v němž je doloženo, že OSZ Olomouc stejně jako (stěžovaná) Policie ČR v Olomouci dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílá poškozené za státem placenými pachateli zločinů v Prostějově. Stejně jako GIBS však OSZ Olomouc nenařídilo policii podnět prošetřit.

Žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu zahájilo šetření porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno a ministerstvo přikázalo KSZ Brno vydat pouze pravdivé informace. 

Dne 10. 12. 2015             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady