Krajské státní zastupitelství v Brně dne 30.11.2015 pod č.j. SIN 42/2015 nepravdivě uvedlo čísla jednací u Nejvyššího soudu, která se údajně spáchanými zločiny proti lidskosti zabývala, což není pravda.Budou spáchané zločiny proti lidskosti Nejvyšším a Ústavním soudem kryty jako zákonné jednání do nekonečna a rozhodnutí těchto soudů neodůvodněné či opětovně vědomě mylné v rozporu se zákony, úmluvami a vlastní judikaturou?  

Důkazy

5 ústavních stížností ve věci práva na výzkum a léčbu konopím, náhradu způsobených škod a prošetření spáchaných zločinů a právo na rozhodnutí sporu Soudním dvorem EU (http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/), kdy poslední dodatek byl Ústavnímu soudu podán dne 27. listopadu 2015. Jako naléhavá byla dne 24. listopadu 2015 předsedou správní rady Cannabis is The Cure,z.s.  podána osmá a devátá stížnost na opakovaná porušení klíčových prvních dvou článku Úmluvy práva na život a zákaz mučení, které jsou odmítány vyšetřit a náležitě soudně rozhodnout. Stížnost byla podána osobně na podatelně Evropského soudu pro lidská práva (http://echr-coe-int.blogspot.com/) ve Štrasburku. Porušení práva Společenství a doložený zákaz přístupu k Soudnímu dvoru EU opakovaně bez podpory Evropské komise byl podán na podatelně v Luxemburgu dne 18. září 2015 (http://court-european.blogspot.com/)a Soudní dvůr EU 14. října 2015 doložil, že s porušováním práva Společenství nepoložením předběžných otázek Nejvyšším soudem Soudnímu dvoru dle povinnosti článku 267 Smlouvy o fungování EU krytým nezákonně jednajícím Ústavním soudem, Evropskou komisí a Evropským soudem pro lidská práva nemůže Soudní dvůr EU nic dělat a právo EU na toto nezákonné jednání členské země (vědomě?) nepamatuje.