KSZ Brno dne 20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8 (Zákaz vstupu do kaple v Ospělově)


Rozhodnutí Policie ČR nešetřit nezměrné radosti v Ospělově v letech 2009 - 2014 najdete ZDE

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucKrajské státní zastupitelství v Brně

Ke sp. zn. 2 KZN 1935/2015Věc:  Stížnost na nepřezkoumatelnost a neodůvodněný výrok rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 14.9.2015 č.j. 0 ZN 4146/2015 k podanému trestnímu podnětu

Žádáme o dohled a přezkum opakovaného nezákonného jednáním OSZ Prostějov, nyní bez odůvodnění odmítnutého trestního podnětu obsahujícího níže uvedené důkazy s podezřením na spáchání trestného činu útisku, omezování svobody vyznání, porušování svobody shromažďování a sdružování a poškozování cizích práv znepřístupněním kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově starostkou obce Ludmírov členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure1)    Jak je doloženo v důkazech, jednáním prostějovských orgánů činných v trestním řízení v letech 2009 – 2015 byly konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově prostějovskými OČTŘ spáchány zločiny proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je lék/ Cannabis is The Cure včetně trestného činu s důsledkem zabití či dne již spíše vědomé vraždy ve 4 odst. § 149 trestního zákoníku, což OČTŘ doložili nejen lékaři a soudní znalec, viz opakovaně doložené důkazy spáchaných zločinů: http://octr-prostejov.blogspot.cz/,  http://soudniznalec.blogspot.cz/ a http://vlada-cr.blogspot.cz/2)    Všechny stupně státních zastupitelství a soudů se odmítaly a odmítají uvedenými zločiny zabývat, a když dalo v roce 2011 policejní prezidium a Krajské ředitelství policie OK podnět prošetřit, OSZ Prostějov, KSZ Brno a následně další SZ vyšetřování těchto zločinů zakázalo.3)    Od roku 2009 – 2015 žádají opakovaně marně členové výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure starostku střediskové obce Ludmírov, která je majitelem kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově, o zpřístupnění kaple k vigiliím k uctění památky zabitých a zmrzačených spoluobčanů a ekumenickým a duchovním setkáním. Kaple je zrekonstruována za více než 1 mil. Kč z veřejných prostředků, není pronajata žádnému subjektu a je obcí zpřístupněna pouze ke katolické bohoslužbě v srpnu a někdy těž v prosinci k adventním zpěvům.4)    Od září 2009 bývalý starosta Ludmírova a od září 2010 - do června 2015 starostka Ludmírova nepravdivě v rozhodnutích k žádostem o zpřístupnění kaple uváděla, že zpřístupnění kaple v Ospělově zamítli zastupitele, nikdy však neuměla v rámci stížností a odvolání ve správním řízení ani odvolacímu krajskému úřadu doložit informaci (důkaz), že je její zdůvodnění pravdivé a že o věci zastupitelé skutečně rozhodovali a jak toto rozhodnutí zdůvodnili. Tím se dle poškozených vědomě dopouštěla přestupku na poli státní správy dle § 21 odst. 1 písm. b), c) a/nebo těž písm. g) a především pak přestupku proti občanskému soužití dle § 49odst. 1 písm. Mj. tímto jednáním vůči poškozeným kromě škod nemateriálních způsobovala starostka obce škody materiální, jak bylo doloženo.5)    18. 6. 2015 dala starostka zastupitelům schválit usnesení ve znění „Zastupitelé obce neschválí změnu režimu užívání kaplí“ a jako podklad k danému usnesení a zachování režimu kaple v Ospělově pouze pro římskokatolickou církev zastupitelům doložila dokument z roku 1935 jiného subjektu než je obec Ludmírov, což starostce krajský úřad vytkl jako nezákonné. Starostka však následně poškozeným sdělila, že tímto dokumentem je doloženo zamítavé rozhodnutí zastupitelstva, čímž se dle názoru stěžovatele opětovně dopustila přestupku na poli státní správy, když uvedla nepravdivý údaj.6)    Na stránce http://ludmirov.blogspot.cz/ je přehledně doloženo jak rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21. 7. 2015 a jedno z mnoha rozhodnutí KUOK přikazující starostce obce vydat informace o údajném odmítavém rozhodnutí zastupitelstva nezpřístupnit kapli v Ospělově (ze dne 9. 5. 2013), tak odmítavá reakce šetřit v této obecní úřad Ludmírov od Ministerstva vnitra ČR ze dne 11. 9. 2015, Městského úřadu v Konici (přestupková komise) ze dne 17. 8. 2015 nezahájit se starostkou obce přestupkové řízení, tak rozhodnutí Policie ČR ze dne 27. 8. 2015 odmítající zahájit trestní šetření a odkazující paradoxně na napadaný ve věci starostkou nezákonně použitý dokument z roku 1935 k rozhodnutí zastupitelstva 18.6.2015 a dále pak je na stránce doloženo napadané rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 14.9.2015, které se s mylnými závěry policie ztotožnilo a bez odůvodnění a vyrovnání se skutečnostmi uvedlo, že jednáním starostky obce nedochází k žádnému přestupku, ani trestnému činu.7)    Domníváme se, že jsme doložili dostatek důkazů o opakovaném zneužívání funkce úřední osoby policisty, státními zástupci a činiteli přestupkové komise, nyní při krytí výše uvedených přestupků a trestných činů starostky obce Ludmírov a žádáme, aby věc byla řádně šetřena a důkazy, že údajně nejde o přestupek, ani trestný čin, explicitně vyvráceny.V Olomouci dne 8. října 2015                        Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní radyZasláno emailem a poštou

Dodatek z let 2009 - 2012 v rozhodnutí policie podněty odložit jako nedůvodné najdete ZDE