KSZ Brno dne 23.11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015 rozhodlo k níže uvedené žádosti ze dne 12. listopadu 2015Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Krajské státní zastupitelství v Brně
Na vědomí zainteresovaní a
Ústavní soud ČR
č.j. II. ÚS 3196/15Věc: Žádost o informace ze zákona o informacích a šetření průtahů

Sdělte prosím a zašlete prosím rozhodnutí v kopii Ústavnímu soudu ČR k č.j. II. ÚS 3196/15 (5 ústavní stížnost ve věci zapřeného práva na léčbu a výzkum konopí, stěžovatel Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, majitel výzkumnické farmy v Ospělově a vedoucí výzkumu, viz http://constitutional-court.blogspot.com/), jaké skutečnosti brání vydání rozhodnutí o vašem dozorovém šetření ve věci stížností nad postupem Okresního státního zastupitelství v Prostějově, když jindy o těchto věcech obligatorně rozhodujete téměř obratem jako nedůvodných

1)    Stížnosti na nepřezkoumatelnost a neodůvodněný výrok rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 14.9.2015 č.j. 0 ZN 4146/2015 k podanému trestnímu oznámení (vedeno u vás zřejmě pod č.j.  2 KZN 1935/2015 – vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení a letité porušování zákony garantovaných práv starostkou obce Ludmírov znepřístupňující obecní kapli občanům - členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure, jejíž jednání jako jednání v souladu se zákonem ohodnotila opakovaně přestupková komise Městského úřadu v Konici a dne 3. 11. 2015  také odvolací Krajský úřad Olomouckého kraje, viz bod 2 http://www.ludmirov.blogspot.com/)

2)    Stížnosti na nepřezkoumatelnost a neodůvodněný výrok rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 16.10.2015 č.j. ZN 1946/2015-27 k opakovaně podanému trestnímu oznámení (týká se opakované trestné činnosti státních zástupců a soudců OSZ a OS Prostějov při spáchání zločinů dle § 149 a 401 trestního zákoníku konfiskacemi výzkumnické farmy konopí v Ospělově v letech 2009 - 2015, viz stanovisko soudního znalce, že byli jednáním OČTŘ zabiti a zmrzačeni nevinní lidé, viz např. zde http://octr-prostejov.blogspot.com/)

Pokud je v těchto dnech o výše uvedených dvou věcech KSZ Brno rozhodováno, vaše rozhodnutí prosím rovněž zašlete k předmětné spisové značce ústavnímu soudu. Dále prosím sdělte, kdy a pod jakým číslem jednacím a jakým přesným výrokem rozhodnutí jste rozhodli o stížnostech a žádostech o dozor včetně prošetření z podnětu ministerstva spravedlnosti, že

3)  Vedoucí OSZ Prostějov Naděžda Kezniklová neporušila zákon, když rozhodnutím ze dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 nedovolila policii šetřit podnět Policejního prezidia PČR ve věci způsobených zločinů prostějovskými OČTŘ a záhadného úbytku váhy zkonfiskovaného konopí na výzkumnické farmě v Ospělově v letech 2009 a 2010, viz bod 7 a 8 s čísly jednacími na http://osz-prostejov.blogspot.com/ Uveďte všechna čísla jednací a data rozhodnutí, kdy jste o této opakovaně stěžované věci rozhodli a jakým výrokem.

4)    Státní zástupci OSZ Prostějov a soudci OS Prostějov a KSZ Brno a KS Brno neporušili zákon (nejen) vůči Dušanu Dvořákovi, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 772 00 Olomouc obviněním a obžalobou jej za nedovolenou výrobu drog v souvislosti s konfiskacemi konopí v Ospělově v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 při odvolacích či přezkumných řízeních z podnětu ministerstva spravedlnosti – rozhodnutí OS Prostějov č.j. 2 T 104/2010, 2 Nt 1257/2013, 2Nt 1151/2014 a 3 Nt 1151/2014. Uveďte všechna čísla jednací a data rozhodnutí, kdy jste o této  věci rozhodli a jakým výrokem.

5)    Vedoucí OSZ Prostějov Naděžda Kezniklová rozhodnutím ze dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 (rozhodla: pokuta policie Dušanu Dvořákovi šetřená státním zástupcem Černíkem nařizujícím konfiskace v Ospělově je v souladu se zákonem) a soudkyně Ivona Otrubová soudící všechny konopné kauzy a jejich důsledky u rodiny Dvořákových a členů výzkumu u OS Prostějov v letech 2010 - 2015 rozhodnutím ze dne 4. 5. 2012 č.j. 0 Nt 820/2011 (rozhodla: daná pokuta policie Dušanu Dvořákovi šetřená nejvyšším soudem z podnětu ministra spravedlnosti pro nezákonné jednání daného státního zástupce je v souladu se zákonem a Dušan Dvořák ji bez možnosti opravného prostředku musí uhradit) hrubě se protivícímu rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 3 Tz 1/2012 ze dne 23.02.2012 (pokuta nesmí být OS Prostějov Dušanu Dvořákovi udělena) neporušily zákon vůči Dušanu Dvořákovi, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 772 00 Olomouc

Dále prosím sdělte, pod jakým č.j. a ze kterého dne jste rozhodli o správnosti postupu MSZ Brno při šetření policie ve věci

6)    Odběru produkce z pěstování konopí na marihuanu pro policii na Mendelově univerzitě v Brně v loňském roce, kdy jste dokonce uvedli, že policie jednala v souladu s § 31, odst. 1 trestního zákoníku, přestože bylo doloženo, že ani na straně policie, ani univerzity neexistovala žádná evidence o produkci a konopí bylo pěstováno naprosto nekvalifikovaně a pro účely znaleckého zkoumání naprosto nepoužitelně.

Dále prosím sdělte,
7)    Zda je KSZ v Brně známo a je pravdivou informací, že jsou prostějovští policisté šetřeni Generální inspekcí bezpečnostních sborů za nezákonné odběry konopí pěstovaného na marihuanu z pěstírny/pěstíren.

Pokud jste kteroukoliv z žádostí již řešili, zašlete kopii vlastní žádosti o informace a kopii vašeho rozhodnutí. Budeme vám vděčni, když v rozhodnutí uvedete celé znění textu žádosti, aby bylo zřejmé, nač odpovídáte. Děkujeme.

8)    Dále vás laskavě žádáme řešit nečinnost a průtahy OSZ Prostějov, kterému jsou opakovaně podávány stížnosti (bez reakce), že policie dosud nezahájila žádné úkony ve věci zkonfiskovaného konopí v Ospělově dne 3. 9. 2014 a současně dne 3. 9. 2015 opětovně OSZ Prostějov souhlasilo s provedením už šesté konfiskace farmy v Ospělově. Sdělení OSZ dne 3. 9. 2015 ČTK, že je to proto, že Dušan Dvořák údajně nespolupracuje s policií je nepravdivé.

Děkujeme

Dne 12. listopadu 2015           Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady