Krajská státní zástupkyně Hojovcová a státní zástupce Sladký kryje organizovaný zločin justice a exekutivy na OSZ a OS Prostějov, totéž činí předseda KS v Brně, vše za podpory MSP vyšších orgánů SZ a justice a pod ochranou zneužité policie