Dodatek žádosti o přezkumy OSZ Prostějov, stížnost na průtahy a návrh na kárný podnět na státní zástupce OSZ Prostějov a KSZ Brno a nově i VSZ Olomouc







Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Krajské státní zastupitelství v Brně
a Ministerstvo spravedlnosti

Věc: dodatek žádosti o přezkumy OSZ Prostějov, stížnost na průtahy a návrh na kárný podnět na státní zástupce OSZ Prostějov a KSZ Brno a nově i VSZ Olomouc

Sděluji, že předseda nejvyššího soudu (NS) rozhodl dne 29. 8.2016 č.j. ZIN 99/2016 k odvolání na žádost o informace, že neexistuje v usneseních prekurzorových senátů NS (viz níže v příloze v návrhu  na plakát) informace, že spáchané doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců projednal v předmětných senátech NS (dělali to i soudci a státní zástupci v Praze a jinde),  takže vědomá lež státních zástupců na VSZ Olomouc (Ištván) a KSZ Brno (Hojdovcová a Sladký), že to vyplývá z usnesení NS je pro kárný podnět doložena důkazem a o důvod více řešit obnovu řízení. Zda pokutu 10. tisíc Kč za první prekurzorové dovolání NS dala podezřelá ochránkyně zločinu soudkyně NS Šámalová, nositelka ceny za prekurzorový judikát desetiletí, nebo soudkyně a podezřelá spolupachatelka  zločinu Otrubová z OS Prostějov předseda NS uvedl, že rovněž u NS neexistuje informace.  Snad informaci podá OS Prostějov, už to řeší dle 106. Doplňuji, že ani nyní nepodal předseda NS na podvodníky a mafiány v talárech na NS kárný podnět, přestože si je snad  vědom, že kryje stejně jako uvedení soudci a státní zástupci  zločin. Mentální způsobilost a návrh na omezení právní způsobilosti nejen předsedy NS prošetřuje (s extrémními obstrukcemi) MS v Brně od června 2016. Domnívám se totiž se členy výzkumu, že pokud dle kontrolních orgánů MSp a ministra vedoucí představitele justice a trestní exekutivy nekryjí zločin nepodáním kárných podnětů, jedinou druhou alternativou je mentální nezpůsobilost a neschopnost porozumět českému jazyku a významu slov. U vedoucích představitelů justičně exekutivního kartelu  může mít právní nezpůsobilost drastické následky na ně samotné a desetitisíce občanů, ale také na státní rozpočet, to je někdy pro někoho horší než opakovaně doložený organizovaný zločin. K příloze  1 sděluji, že ještě není na 100%, že předseda ÚS nepodal kárný podnět na soudce ÚS (rozhodovali kancléř a poradce správy), řešeno dle 106 a plakát zatím slouží k námětu pro grafiky pro podzimní kampaň v Brně k osmé prekurzorové ústavní stížnosti žádané projednat veřejně a s vyloučením všech níže uvedených aktivních asistentů a soudců uvedených senátů.  Čísla prekurzorových senátů NS a ÚS jsou v pořádku.
 
6. 9. 2016
Dušan Dvořák, MMCA
Příloha